دیّر من

جامعه مجازی دیّری ها

اندروید
ای او اس (به زودی)
  • بنیان گذار : مرتضی قاسم پور
  • با حمایت شورا و شهرداری بندر دیّر
  • کد شامد : 1-1-755022-63-0-1